Inici  |  Reportatges  |    |    |  Enllaços  |  Bio  |  

Els Oblidats info@betsaberibas.com
Al Nepal existeix una elevada prevalença de discapacitats. De cada cent nens, tres sofreixen una discapacitat psíquica i/o física. La causa principal del país és la pobresa acompanyada d’una mancança socio-sanitària de provisions de serveis prenatals, obstètrics i mèdics.

Aquesta deficiència suposa un problema per a la salut pública ja que la majoria de les discapacitats són de per vida i les possibilitats d’inserció laboral són quasi inexistents. L’estigmatització social, la falta de serveis de rehabilitació i la resignació de les famílies provoca que aquests nens visquin aïllats i marginats, convertint-los en una càrrega pels seus familiars i patint de per vida el rebuig social.

Les autoritats responsables no contemplen aquestes minusvalies en el seus programes, és per això que aquest col.lectiu se’l reconeix com “Els Oblidats”. Únicament dues organitzacions no governamentals, SathiSansar i SGCP actuen en el camp de la paràlisi cerebral.

©2011BetsabeRibas https://youtu.be/To0_BBJTWQo